Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån blir verklighet!

Idag firar vi att Funktionsrätt Sveriges projektansökan till Allmänna arvsfonden om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning har beviljats. Funktionsrättsbyrån blir verklighet. Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Mer om Funktionsrättsbyrån