Vi testar Varbi

Varbi

Visste du att vår interna arbetsgrupp Arbetsmarknadsgruppen var med i en pilot testning av Region Stockholms nya rekryteringssystem Varbi? Efter att ha mottagit våra synpunkter gjordes flera ändringar för att öka tillgängligheten i ansökningsprocessen!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!