Varbi

Vi testar Varbi

Visste du att vår interna arbetsgrupp Arbetsmarknadsgruppen var med i en pilot testning av Region Stockholms nya rekryteringssystem Varbi? Efter att ha mottagit våra synpunkter gjordes flera ändringar för att öka tillgängligheten i ansökningsprocessen!