Kom och testa FKB med oss!

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Vår serie med workshops om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, fortsätter. Nu bjuder vi in till två nya workshops där vi provar FKB-verktyget på olika fallbeskrivningar. Vilka lösningar är viktiga utifrån din förenings perspektiv?

Målet är att FKB ska hjälpa Region Stockholms beslutsfattare att göra rätt från början. Detta kommer bidra till ett Stockholm och samhälle för alla!

Workshop 3: Kollektivtrafik och regional utveckling

Datum: måndagen 24 maj, kl. 18-19
Plats: det digitala mötesrummet Teams.
Anmälan senast den 21 maj

Workshop 4: Hälso- och sjukvård samt kultur

Datum: torsdagen 27 maj, kl. 18-19
Plats: det digitala mötesrummet Teams.
Anmälan senast den 25 maj

Länken skickas ut närmare mötets början. Eventuell tolk eller ledsagare eller annat stöd ordnar du själv. Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!