Remissmöte strategi för psykisk hälsa

Psykisk hälsa skrivet med alfapetbokstäver

Region Stockholm har tagit fram en strategi för att förbättra den psykisk hälsan i Stockholms län. Den har namnet ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande och psykisk ohälsa”. Den 20 maj bjuder vi in medlemsföreningarna till ett remissmöte där vi diskuterar strategin. Era tankar, idéer och åsikter är viktiga!

Det finns två sätt att lämna synpunkter på strategin. Föreningen kan utse en representant som deltar på remissmötet. Eller så kan föreningen skicka in skriftliga synpunkter till oss via mejl. Skicka dem till oss senast den 18 maj.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Aronsson karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se, 08-692 03 47.

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 20 maj kl. 15.00 – 17.00, inklusive 15 minuters paus.
Plats: Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 18/5!

Material

Remissbrev
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa
Tjut

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!