Häng med på FKB – save the dates!

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Vårt temaår med funktionsrättkonsekvensbeskrivning fortsätter i höst. Vi rivstartar med två föreläsningar som handlar om hur en kan lyckas med förändringsarbete och i oktober håller vi en sista genomgång av FKB-verktyget. Den tredje december öppnar vi återigen ”Vakna med FKB”-studion och bjuder in gäster till ett spännande frukostmöte. Notera datumen redan nu, inbjudningarna kommer senare.

Höstens FKB-händelser

2 september kl. 18 – 19 Diana Chafik från Funktionsrätt Sveriges projekt ”Rätt från början” berättar om hur universell utformning kan bidra till samhälle för alla

27 september kl. 18 – 19 Sofia Zackrisson berättar om civilsamhällets arbete med att få barnkonventionen att bli lag i Sverige

25 oktober kl. 17.30 – 19.30 tyck till om verktyget FKB – internt remissmöte för medlemsföreningar om den sista versionen

3 december kl. 8 – 9 Vakna med FKB på internationella funktionsrättsdagen

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!