Sekotidningen publicerar vår debattartikel

Ett pendeltåg vid plattformen på södra station

Facklig press uppmärksammar vår debattartikel! Sekotidningen har nyligen publicerat debattartikeln, där vi argumenterar för att slopade tågvärdar leder till oöverstigliga hinder för personer med funktionsnedsättning.

Indragna pendeltågs­värdar – katastrof för personer med funktions­nedsättning – Sekotidningen

Originalartikeln, med länk till skrivelsen

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!