Bidra med mått från din bostad!

En hand håller ett måttband framför en trapp.

Många bostäder är utformade på ett sätt som ställer till det för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Men nu ska forskare kartlägga situationen i hela landet, genom en studie där alla kan bidra med mått från sin egen bostad, skriver Forskning & Framsteg.

Artikeln i Forskning & Framsteg.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!