Dialog om hjälpmedel

Flera olika hjälpmedel

På vårt senaste dialogmöte med Sodexo pratade vi om att skapa mer dialog mellan förskrivare, hjälpmedelstekniker och användare, för att användarna ska få så bra anpassade hjälpmedel som möjligt. Vi pratade om hur våra grupper har drabbats av de egenkostnader som har lagts på hjälpmedel och i vilken omfattning färre hjälpmedel nu lämnats tillbaka på grund av avgiften. Det är oroväckande att personer som behöver hjälpmedel nu inte har råd att ha dem.

Vi kommer fortsätta att diskutera olika hjälpmedel i denna dialog. Har du några synpunkter på ditt/dina hjälpmedel så tvekan inte att framföra dem direkt till sodexo eller via oss på Funktionsrätt Stockholms Län, ansvarig handläggare är Johanna Sommansson.

Vårt samverkansråd med hjälpmedelsverksamheten Sodexo träffas i ett öppet dialogmöte med ledande personer på hjälpmedelsverksamheten. Vi ses 2-3 gånger per år. Från Funktionsrätt Stockholms län deltar tre förtroendevalda och en handläggare, på mötet deltar även representanter från DHR och SRF.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!