En blå buss vid en busshållplats.

Hållplatser i anslutning till sjukhus

Trafikförvaltningen bjöd in Resursgrupp Land och Sjö för att informera om hur det har gått med målpunktsinventeringen av hållplatser, som de utfört under sommaren. Nu arbetar Trafikförvaltningen med att sammanställa resultatet och vi får ta del av detta under hösten.

Med målpunkter menas sjukhus ägda av Locum, vissa andra sjukhus, samt vissa andra platser som är viktiga för personer med en funktionsnedsättning. Det är viktigt att de platser som vi besöker ofta ska vara lättillgängliga och lätta att navigera oss kring när vi ska på vårdbesök eller rehabinstanser.

Syftet med målpunktsinventeringen var att granska kollektivtrafikens hållplatser i anslutning till målpunkterna, samt gångkopplingen mellan hållplatserna och målpunktens huvudentré, för att se vad som kan förbättras.