Insiktsutbildning för regionen

En datorskärm visar Johanna och Karin, som står framför en grön skärm. På datorskärmen intill visas samma bild av dem, men med den gröna skärmen utbytt mot en ny bakgrund.

Funktionsrätt Stockholms län bedriver ofta insiktsutbildningar riktade mot Regionen, med syfte att ge insikt i om hur det är att leva med en funktionsvariation. Den 20 oktober spenderade vi morgonen i Regionens studio för att spela in en av våra utbildningar.

Utbildningen som vi spelade in i studion är speciellt inriktad på NPF, Neuropsykiatriska funktionsvariationer, och normer. Under utbildningen pratade vi om funktionsnormens makt och samspelet på arbetsplatsen. Utbildningen ska ligga på Region Stockholms Intranät och riktar sig till alla regionens medarbetare och chefer.

Johanna och Karin står framför en stor grön skärm.
Johanna Sommansson och Karin Aronsson arbetar på Funktionsrätt Stockholms län.

Vår vision är att Stockholm ska vara ett samhälle för alla. Vi samverkar med Region Stockholm i frågor om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!