Remissmöte för FKB

Flera personer i ett digitalt möte.

Den 25 oktober hade vi ett remissmöte där vi mottog synpunkter på utkastet till FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. FKB-verktyget har vi tagit fram tillsammans med föreningarna under året och nu är det nästan färdigställt. Vår ambition är att FKB ska vara ett verktyg som vi alla är stolta över och som vi kan ta ett gemensamt avstamp i. Det ska vara en utgångspunkt för det intressepolitiska arbetet i våra föreningar och i vår samverkan med region Stockholm.

Under kvällen hade vi en konstruktiv dialog om hur vi kan skriva fram våra gemensamma mål på ett tydligt och överskådligt sätt. Vi diskuterade tillgänglighetsbegreppet i fyra varianter: fysisk, kognitiv, kommunikativ och digital tillgänglighet. Vi diskuterade även hur vi kan bredda normer och vad som händer när vi applicerar normkritik i vårt arbete. Vi tipsade även föreningarna att arbeta fram en egen inlaga med sina specifika frågor att sticka in i FKB-broschyren. Stort tack till alla deltagare!

Vad händer nu?

Nu är det dags att bearbeta de synpunkter som framkommit i skriftliga och muntliga remissvar. FKB kommer sedan att gå till formgivning och tryck under vintern. Vi kommer ha en färdig produkt att lansera i början av 2022!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!