Vi påverkar kollektivtrafiken

Ett vitt papper flyger in i en bild av biltrafik.

Visste du att vi genom vårt remissvar har påverkat hur kollektivtrafiken kommer att se ut nästa år?

I våras lämnade Funktionsrätt Stockholms län ett yttrande över remissen ”Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22). Där efterlyste vi bland annat en Funktionsrättskonsekvensanalys (FKB) för att tillgängligheten skulle säkerställas i Trafikförsörjningsprogrammet. Vi påpekade vikten av en hållbar utveckling över tid och att tidtabeller måste anpassas vid byten av olika trafikslag, så att personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att samordna sina resor på ett hållbart sätt. Funktionsrätt Stockholms län anser att trafikförändringar ska annonseras i god tid i förväg för att säkerställa att trafikförändringen tillgänglighetsanpassas.

Vårt remissvar.

Mer om kollektivtrafiken nästa år på sll.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!