Vad är insiktsutbildning?

En person iklädd neuroskor testar att balansera på en balansplatta.

De insiktsutbildningar som Funktionsrätt Stockholms län håller är ett välkänt begrepp i regionen. Under många år har vi bidragit till att personal anställda vid Region Stockholm har fått insikt om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Ordet insikt innebär och innefattar många olika saker, allt från den personliga insikten och kunskapen i bemötande, till att deltagaren får ett normkritiskt förhållningssätt till normen i samhället.

Syftet är att skapa förändring i positiv bemärkelse, samt att bidra till insikten om att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Insiktutbildningarna bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Funktionsrätt Stockholms läns insiktsutbildningar är efterfrågade och utförs inom allt fler förvaltningar inom regionen. Våra första insiktsutbildningar hölls på Trafikförvaltningen och de har som avtalsvillkor vid upphandlingar att samtliga entreprenörers anställda ska genomgå en insiktsutbildning som Funktionsrätt Stockholms län håller.

I år när pandemin lättat något kommer Funktionsrätt Stockholms län hålla ett par pilotutbildningar på Kulturförvaltningen. ABF kommer att få en skräddarsydd utbildning som förhoppningsvis genomförs som studiecirklar framöver. Region Stockholms HR-avdelning efterfrågade en insiktsutbildning i normkritik som alla medarbetare ska genomgå. Den är i digital form och kommer att läggas upp på regionens intranät.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!