Förbättrad skyltning på Station Stockholm City

En hiss med flera olika skyltar.

Under hösten 2021 fick vi information om förbättrad skyltning på Station Stockholm City. För denna station råder ett delat ansvar: Trafikförvaltningen äger stationen och ansvarar för tillgänglighetsfrågor, medan Trafikverket äger ansvaret för informationen.

Projektet förbättrad skyltning innebär att det ska finnas gemensamma benämningar inom centralen. Detta för att skapa tydlighet för resenärerna. Se bilderna från Trafikverket nedan.

Vi har regelbunden samverkan med Trafikverket, som är en statlig myndighet med uppgift att se till att våra vägar är framkomliga och att tågen kommer i tid.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!