Ny grupp för tillgänglig Järvavecka!

Filip Adamo talar i en mikrofon, framför en presentation som visas på en projektorskärm.

Planeringen av Järvaveckan 2022 har startat och den 8 november bjöd vi in alla medlemsföreningar på ett fysiskt uppstartsmöte. Till mötet hade vi bjudit in Filip Adamo, som arbetar som projektledare för Järvaveckan.

Vi samtalade om vårt deltagande och vad Järvaveckan ska tänka på när det gäller tillgänglighet. Vi hade även en workshop där vi diskuterade möjligheter att värva medlemmar, informera om våra verksamheter och fånga besökarnas intresse.

Järvaveckan äger rum den 1-6 juni 2022, läs mer på järvaveckan.se. Under 2022 kommer deltagandet på Järvaveckan att vara kostnadsfritt. I stället söker arrangören The Global Village finansiering via partnerskap med företag. Projektledaren Filip berättade att nu är anmälan öppen för deltagare och att det är bra att vara ute i god tid. Föreningar kan gå ihop och skicka in en gemensam anmälan. Filip tipsade om att ange en tydlig vision för föreningen eller föreningarnas medverkan. Om det blir fullt kommer The Global Village att välja ut deltagare till området.

Funktionsrätt Stockholms läns interna arbetsgrupp, Järvagruppen, framhöll att det är viktigt att inkludera alla i Järvaveckan 2022, att göra rätt från början. Därför kommer vi att starta en tillfällig referensgrupp, som upplösts efter Järvaveckans slut. Vill du ingå i denna referensgrupp? Anmäl dig senast den 8 januari som representant för din förening: till intresseanmälan!

Endast en representant från varje förening kan ingå i gruppen. Gruppen ses fysiskt en gång i månaden och vi startar 2022.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!