Internationella Funktionsrättsdagen!

Rätt regionval, landstingshuset i bakgrunden.

Idag, den 3 december, uppmärksammar vi den Internationella Funktionsrättsdagen! Vi har börjat dagen med ett frukostseminarium med regionpolitikerna, för att sparka igång inför regionvalet 2022! Inför regionvalet 2022 har Funktionsrätt Stockholms län tagit fram FKB – Funktionsrättskonsekvensbeskrivning – för att underlätta tillgänglighetsarbetet i regionen. Vad säger de politiska partierna om att ha med FKB som ett stöd för beslutsfattare och tjänstepersoner i regionen?

Missade du seminariet? Lugn! Vi kommer att publicera en inspelning av mötet när det har textats.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!