Enkät till Region Stockholms politiker

Vi skickade ut en enkät till partierna i Region Stockholm, med några av våra viktigaste frågor. Detta är de svar vi har fått.