Nominera till fyllnadsval!

Texten Nominera! I bakgrunden ett barn som leker med byggklossar och en pillerburk.

Nu efterfrågar vi nomineringar till fyllnadsval i följande grupper:

  • referensgruppen för barn, unga och deras närstående, 2 platser
  • läkemedelskommittén, 1 plats

Viktigt! För att valberedningen ska kunna hantera nomineringen behöver den innehålla följande uppgifter om personen som nomineras; namn, e-postadress, telefonnummer, samt en motivering. Skicka nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se och kontakta oss om du inte fått en bekräftelse inom ett par arbetsdagar. Vi behöver nomineringarna senast den 31 januari. Ledamöterna kommer att utses på ordförandestämman 14 mars.

Mer information om grupperna: se nedan pdf-filer
Referensgruppen för barn, unga och deras närstående
Läkemedelskommittén

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!