Insiktsutbildning för Kulturförvaltningen

Två personer kämpar med att putta runt flera olika ballonger och samtidigt fotografera dem.

I slutet av 2021 genomförde Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med DHR och SRF Stockholm Gotland en insiktsutbildning för anställda på Kulturförvaltningen. Utmaningen är att illustrera hur dolda funktionsnedsättningar kan upplevas. Vi på Funktionsrätt Stockholms län har tagit fram olika övningar för att ge den rätta känslan i upplevelsen av att ha en dold funktionsvariation för en liten stund.

Visste du att entrén på Kulturförvaltningen har ”talande” hissar, där det inte går att förutsäga vilken hiss av fyra som kommer. Detta gör det svårt för den som inte hör.

En person med rejäla hörselkåpor och ett munskydd står i en korridor.

En annan övning, kallad ballongövningen ska visa hur svårt det är att göra många saker samtidigt. Bokstavligen med många ballonger i luften som inte får nudda golvet, ta en bild med mobilen och skicka den till en kompis. Inte helt lätt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!