Nätverksträff “Hälsa för alla”

Flera personer i ett digitalt möte. En presentation med texten Välkommen på nätverksträff - regionval 2022

Den 24 november anordnade Funktionsrätt Stockholms län en nätverksträff för våra förtroendevalda inom området hälso- och sjukvård. Mötet fokuserade på att diskutera intressepolitiska frågor till valet och det kommande temaåret Regionval 2022.

Här är några exempel på frågor:
• Att det ska finnas sammanhållna vårdkedjor.
• Implementeringen av nationella riktlinjer.
• Att det ska finnas fler neurologer i Region Stockholm.
• Rätt till rehabilitering.
• Att utveckla kunskapsstyrningen.
• Satsningar på kompetensutveckling för vårdpersonal.
• Övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ska fungera.

Stort tack till nätverkets deltagare för alla värdefulla synpunkter, tankar och idéer! Har du och din förening en övergripande och gemensam fråga som vi kan driva under valåret 2022, tveka inte att kontakta oss på Funktionsrätt Stockholms län: info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!