Flera personer i digitalt möte. De räcker upp sina händer som en vinkning.

Årets första FKB-workshop

Uppslutningen var stor på gårdagens workshop där vi gemensamt arbetade med att utforma och fylla vårt nya verktyg FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – med innehåll. En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i alla beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Under denna första workshop började vi att diskutera hur FKB kan appliceras inom vården och kollektivtrafiken. Under våren kommer vi fortsätta med arbetet, så håll ögonen öppna efter inbjudan, som kommer snart, och boka redan nu in den 1 och 18 mars kl. 18-19!

Gör jämlikt för olikt! En bild från ett digitalt möte.

Folkhälsa och långsiktig utveckling

På årets första samverkansråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen pratade vi om folkhälsa och en utredning om den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram en ny folkhälsopolicy. Den får rubriken ”Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. Den ska gälla för hela Region Stockholm. Regionen kommer att ha ansvar för att kommuner, regionens förvaltningar, näringsliv och civilsamhället ska arbeta åt samma håll. Policyn ska fokusera på fyra områden:

Fortsätt läsa ”Folkhälsa och långsiktig utveckling”

Svar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ett stort frågetecken

Sedan i mars har samverkansråden med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställts in. Detta med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendation om fysiska möten och att förvaltningen har behövt mobilisera resurserna dit de behövs bäst. Tillsammans med Synskadades riksförbund Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt har Funktionsrätt Stockholms län föreslagit att samverkan ska ske digitalt. Istället har organisationerna fått möjligheten att skicka in frågor till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs frågor och svar

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna.  Läs mer här!