Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna.  Läs mer här!

Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna-Nergardh.jpg
Anna Nergårdh

Den 21 augusti besökte regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh Funktionsrätt Sveriges nätverksmöte för jämlik hälsa. I juni presenterade utredningen det andra delbetänkandet med namnet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39), som nu är ute på remiss.

Anna Nergårdh inledde presentationen med att berätta att det har funnits och finns många initiativ till utveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem, men att det har saknats samordning. Utredningens uppdrag är att samordna hälso- och sjukvården så att den blir modern, jämlik, tillgänglig och effektiv. Förutom direktivet har utredningen i uppdrag att konkretisera de förslag som presenterades i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2). Anna Nergårdh förtydligade att fokus ligger vid primärvården, men att det inte är en renodlad primärvårdsutredning. Läs mer här!

Hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

En bucklig skylt med texten akutmottagning vuxen. I bakgrunden St Görans sjukhus.

Så vill landstinget utveckla den, men hur vill du att den ska utvecklas?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av hälso- och sjukvård i Stockholms län fram till 2040. Utredningen är just nu i det inledande skedet och en slutrapport ska presenteras i april 2019. I utredningsdirektivet står bland annat att patientens ställning i vården ska stärkas.  Läs mer här!

Försenade leveranser av hjälpmedel

Nedan information har vi fått från Stockholms läns landsting angående förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel:

Det råder förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård i hemmet från Stockholms läns landsting. En situation som landstinget ser mycket allvarligt på och arbetar intensivt med för att lösa. Förseningarna gäller bland annat förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmedel.  Läs mer här!