Försenade leveranser av hjälpmedel

Nedan information har vi fått från Stockholms läns landsting angående förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel:

Det råder förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård i hemmet från Stockholms läns landsting. En situation som landstinget ser mycket allvarligt på och arbetar intensivt med för att lösa. Förseningarna gäller bland annat förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmedel.  Läs mer här!

Seminarium: hur fungerar det nya klagomålssystemet?

Camilla Heise Löwgren och Inge-Britt Lundin
Camilla Heise Löwgren, Patientnämnden Stockholm, tillsammans med Inge-Britt Lundin, HSO.

Den 22 mars bjöd HSO i Stockholms län in medlemsorganisationerna till ett seminarium om det nya klagomålssystemet i hälso- och sjukvården. Kvällen inleddes med att Inge-Britt Lundin, vår första vice ordförande, hälsade alla välkomna. Därefter lämnade Inge-Britt över till den inbjudna gästen – Camilla Heise Löwgren från Patientnämnden Stockholm. Läs mer här!

Seminarium: visioner för primär- och närsjukvården?

Seminarium-2017-11-16.png
Lennart Håwestam, Angelica Gustafsson, Anna Ingmanson, Gunnar Akner och Annika Hässler.

Den 16 november arrangerade HSO i Stockholms län ett seminarium om visioner för primär- och närsjukvården. HSO:s ordförande Annika Hässler välkomnade deltagarna och inledde med att prata om att primärvården är en av de viktigaste frågorna för HSO och dess medlemsföreningar. Läs mer här!