Svar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ett stort frågetecken

Sedan i mars har samverkansråden med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställts in. Detta med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendation om fysiska möten och att förvaltningen har behövt mobilisera resurserna dit de behövs bäst. Tillsammans med Synskadades riksförbund Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt har Funktionsrätt Stockholms län föreslagit att samverkan ska ske digitalt. Istället har organisationerna fått möjligheten att skicka in frågor till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs frågor och svar

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna.  Läs mer här!

Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna-Nergardh.jpg
Anna Nergårdh

Den 21 augusti besökte regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh Funktionsrätt Sveriges nätverksmöte för jämlik hälsa. I juni presenterade utredningen det andra delbetänkandet med namnet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39), som nu är ute på remiss.

Anna Nergårdh inledde presentationen med att berätta att det har funnits och finns många initiativ till utveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem, men att det har saknats samordning. Utredningens uppdrag är att samordna hälso- och sjukvården så att den blir modern, jämlik, tillgänglig och effektiv. Förutom direktivet har utredningen i uppdrag att konkretisera de förslag som presenterades i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2). Anna Nergårdh förtydligade att fokus ligger vid primärvården, men att det inte är en renodlad primärvårdsutredning. Läs mer här!

Hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

En bucklig skylt med texten akutmottagning vuxen. I bakgrunden St Görans sjukhus.

Så vill landstinget utveckla den, men hur vill du att den ska utvecklas?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av hälso- och sjukvård i Stockholms län fram till 2040. Utredningen är just nu i det inledande skedet och en slutrapport ska presenteras i april 2019. I utredningsdirektivet står bland annat att patientens ställning i vården ska stärkas.  Läs mer här!

Försenade leveranser av hjälpmedel

Nedan information har vi fått från Stockholms läns landsting angående förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel:

Det råder förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård i hemmet från Stockholms läns landsting. En situation som landstinget ser mycket allvarligt på och arbetar intensivt med för att lösa. Förseningarna gäller bland annat förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmedel.  Läs mer här!

Seminarium: hur fungerar det nya klagomålssystemet?

Camilla Heise Löwgren och Inge-Britt Lundin
Camilla Heise Löwgren, Patientnämnden Stockholm, tillsammans med Inge-Britt Lundin, HSO.

Den 22 mars bjöd HSO i Stockholms län in medlemsorganisationerna till ett seminarium om det nya klagomålssystemet i hälso- och sjukvården. Kvällen inleddes med att Inge-Britt Lundin, vår första vice ordförande, hälsade alla välkomna. Därefter lämnade Inge-Britt över till den inbjudna gästen – Camilla Heise Löwgren från Patientnämnden Stockholm. Läs mer här!