Flera personer i digitalt möte

Uppdatering av intressepolitiska program

Under förra veckan hade vi två digitala workshops med våra nätverksgrupper. Mötena handlade om att uppdatera två av Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska program: ”Trafik för alla” och ”Hälso- och sjukvård för alla”. Under workshopstillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill att programmet ska innehålla. Det är en öppen demokratisk process att arbeta fram innehållet tillsammans.

Fortsätt läsa ”Uppdatering av intressepolitiska program”
Flera olika hjälpmedel och texten "Effekterna av hjälpmedelsbeslutet ses över"

Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!

Hösten 2020 beslutade Region Stockholm att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar och att brukaren själv måste köpa andra hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Funktionsrättsrörelsen har arbetat brett för att stoppa beslutet. Tillsammans med SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt skrev vi en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämndens politiker.

Fortsätt läsa ”Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!”
Digitalt möte med hälsogruppen

Rehabilitering under coronapandemin

På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i maj diskuterade vi utvecklingen inom rehabiliteringsområdet kopplat till pandemin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har följt utvecklingen och har haft en återkommande dialog med vårdgivarna. Coronapandemin har haft stor påverkan på alla områden inom rehabiliteringen. Den har ställts in, skjutits upp, övergått till digitala möten eller hittat nya arbetssätt.

Fortsätt läsa ”Rehabilitering under coronapandemin”
Smarttelefon med "beställ hjälpmedel"

Beställ hjälpmedel digitalt

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi veta att även fast funktionen att beställa hjälpmedel digitalt underlättar för många, så finns de vanliga beställningssätten kvar, för den som behöver. Digitala verktyg underlättar för verksamheten, men man kan fortfarande ringa in beställningar. Det är viktigt med olika kontaktvägar, berättar verksamhetschefen för Hjälpmedelsenheterna, Viktoria Edefur.

Fortsätt läsa ”Beställ hjälpmedel digitalt”
Flera personer i ett digitalt möte

Hur ska vi få god och nära vård i Stockholm?

På ett fullmatat digitalt seminarium den 26 april diskuterade vi med både experter, politiker och tjänstepersoner hur vi ska få en god och nära vård i Stockholm. Funktionsrätt Stockholms län anordnade seminariet tillsammans med DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. Under kvällen slog vi dessutom ett nytt besöksrekord med 82 deltagare!

Fortsätt läsa ”Hur ska vi få god och nära vård i Stockholm?”