Test av Stockholmstinget

Konst på Odenplans tunnelbaneperrong. Flera färger och former i en stor monter.

I vår samverkan med Kulturförvaltningen belyser vi att både kulturutövare och kulturkonsumenter kan ha funktionsvariation och att kulturen ska kunna åtnjutas och utövas av alla.

Visste du att vi var med och tillgänglighetstestade den digitala plattformen som Stockholmstinget använde för sin kultur- och fritidskonferens som ägde rum 11/11 i år? Stockholmstinget vänder sig till regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner, personer som företräder civilsamhällets organisationer, det fria kulturlivet samt även verksamma inom berörda myndigheter, akademier och forskning.

Se konferensen i efterhand

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!