Regionbibliotek Stockholm

Rad efter rad med bokhyllor

Karin Andersson Sundström var inbjuden till årets första samverkan med Kulturförvaltningen för att presentera Regionbibliotek Stockholm, som nu ingår i kulturförvaltningen. Regionbiblioteken jobbar i första hand med utvecklingsfrågor, inte primärt med böcker. Målgruppen är de 26 kommunernas folkbibliotek. Bibliotekens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet till barn och ungdomar. Läs mer här!

Ungdomsaktiviteter över kommungränserna

Den 27 september ägde terminens första samverkansråd med Kulturförvaltningen rum. Förvaltningschef Eva Bergqvist inledde med att välkomna alla till dagens möte, för att därefter lämna ordet till dagens gäst Torbjörn Neiman. Neiman är utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län och driver just nu ett helt nytt pilotprojekt för samarbete över kommungränserna. Läs mer här!