Digitalt utanförskap och transition med Patientnämnden

Flera personer i ett videomöte, de ser glada ut

Vi bjuds årligen in när Patientnämnden presenterar sin årsrapport. Patientnämndens syfte är att kvalitetssäkra vården. En patientnämnd ska finnas i alla regioner. Den är fristående och opartisk och hjälper till att ta emot klagomål inom hälso- och sjukvården.

Hela förvaltningen är digitaliserad och i år har de byggt upp ärendehanteringssystemet och byggt ihop detta med 1177. Majoriteten av patientnämndens ärenden kommer nu in via 1177. Vi lyfte i denna kontext frågan om digitalt utanförskap. Patientnämndens förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir bekräftade att telefontider till Patientnämnden alltid ska finnas för dem som behöver det.

Vi tog även upp problematiken med vårdkedjans samordning och problem med transition mellan barn och ungdomssjukvården till vuxensjukvården. Dessa problem syns i klagomålsstatistiken.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!