Funktionsrättsbyrån erbjuder råd!

Fem personer står på rad och de håller varandra om ryggen på ett vänskapligt och stöttande vis.

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som Funktionsrätt Sverige driver, med stöd från Allmänna arvsfonden. Fokus är att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Funktionsrättsbyråns rådgivare har tystnadsplikt och kan informera om dina rättigheter, hjälpa dig att ringa in problem och ge dig råd om hur du kan lösa dem, samt hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp. 

Till Funktionsrättsbyrån!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!