Arbetsgruppen för tillgängliga möten

Flera personer sitter i ett möte och tittar på en datorskärm.

Årsmötet 2021 utsåg en intern arbetsgrupp för (både fysiska och digitala) tillgängliga möten hos externa aktörer. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en övergripande policy för tillgängliga möten hos externa aktörer, till exempel Region Stockholm. Policyn ska hjälpa Funktionsrätt Stockholms läns mötesrepresentanter att veta hur de ska göra i de fall där inte alla kan delta på ett möte på grund av dålig tillgänglighet. Det kan till exempel handla om trasiga hörslingor i fysiska mötesrum. Gruppen tar även fram förslag på ordningsregler i digitala möten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!