Funktionsrättspodden om god och nära vård

Salina och Johanna håller upp poddtrollet. I bakgrunden syns Anna Nergårdh på en skärm.

I år har Funktionsrättspoddens temat ”Regionval 2022”! I årets första avsnitt diskuterar vi primärvårdens omställning till ”god och nära vård”. En vård som baseras på tillit i mötet mellan patient och profession. Hur ser omställningen ut? Vi har med oss Anna Nergårdh, regionens särskilda utredare som gjorde utredningen ”god och nära vård”.

Funktionsrättspodden är en podd för dig som antingen har erfarenhet av att leva med en normbrytande funktionsvariation, dig som är engagerad i en förening som driver funktionsrättsfrågor, och dig som är intresserad av funktionsrättsfrågor och ett samhälle för alla.

Del 2, 2022: textversion, God och nära vård

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!