SVT Lokalt om tågvärdsbeslutet

Jaan Kaur kör sin rullstol på en ramp för att ta sig in på ett pendeltåg

SVT lokalt uppmärksammar i ett inslag om problematiken med att ta bort tågvärdarna från pendeltågen. Vi i funktionsrättsrörelsen har drivit frågan om slopade tågvärdar i samverkan med regionen under en lång tid, och nu ser vi att SVT tar upp frågan.

Funktionsrätt Stockholms län har tagit fram en handbok om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Den visades i inslaget på SVT.

Då det inte gjorts en fullvärdig konsekvensanalys innan beslutet togs i juni förra året vet ingen i dagsläget vad beslutet får för konsekvenser för de personer som behöver tågvärdarnas tjänster. Vår ordförande Annika Hässler anser att beslutet strider mot mänskliga rättigheter.

Kristoffer Tamsons (Moderaterna) säger i inslaget att det måste ”landa hem några små frågor” innan beslutet verkställs. Anna Sehlin (Vänsterpartiet) menar att det inte gjorts en konsekvensanalys innan beslutet togs. Se hela inslaget på svt:s hemsida.

På bilden ser vi Jaan Kaur från DHR som ska ta sig ombord på ett pendeltåg med hjälp av rampservice.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!