Regionpolitikerna om trafiken

Fem personer håller upp skyltar med tåg och buss.

För dig som missade mötet, eller som vill se det igen, så finns nu vår politikerutfrågning del 1, om kollektivtrafik och färdtjänst att se (textad). Det finns även en skriven sammanfattning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!