Politikerutfrågning kollektivtrafik och färdtjänst

Flera personer i ett digitalt möte.

Den 25 mars sparkade Funktionsrätt Stockholms län i gång sin utfrågning av regionens politiker inför Regionvalet 2022. Temat denna morgon var kollektivtrafik och färdtjänst och mötet var digitalt. Radarparet Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län, och Lennart Håwestam, andre vice ordförande, genomförde utfrågningen på ett kärnfullt och fartfyllt sätt.

Under en timmes tid besvarade politikerna de viktigaste frågorna som våra medlemsföreningar och Funktionsrätt Stockholms län tagit fram inför regionvalet. De frågor som ställdes var bland annat vilken den viktigaste insatsen är för att kunna få fler personer med funktionsnedsättningar att välja den allmänna kollektivtrafiken och hur politikerna vill tillämpa metoderna i FKB-handboken för kollektivtrafiken. De fick också frågan om hur de ska förbättra den särskilda kollektivtrafiken om de vinner valet. Medlemsföreningarna lyfte frågor om trygghet i resandet, bemötande, vidareresor med färdtjänst, tillgänglighet för allergiker i kollektivtrafiken samt om slopandet av samplanering av färdtjänsten blir permanent.

Politikerna var positiva om att göra kollektivtrafiken bättre när det gäller tillgänglighet. Flera politiker menar att en inventering behövs på hela trafiknätet, för att gå igenom station för station och förbättra tillgängligheten. En bred majoritet kommer att använda handboken Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, FKB, i sitt arbete, och dessutom implementera den i trafikförvaltningens dokument. När det gäller färdtjänsten är flera partier öppna för resor efter behov och att det inte ska göras någon skillnad på särskild och allmän kollektivtrafik.

Om du missade seminariet, lugn du kommer snart att kunna se den textade inspelningen på vår hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!