Region Stockholms infomöte om bidrag

En laptop visar flera personer i digitalt möte.

Den 21 april bjuder Region Stockholm in till informationsmöte om bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Tid för mötet är klockan 15- 16, och under mötet finns det utrymme att ställa frågor.

Mer information om mötet (ny flik)

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!