Vi sprider FKB-handboken!

Flera personer i ett digitalt möte.

Visste du att vi presenterade FKB-handboken på digital konferens med Länsstyrelsen? Boken blev väl emottagen och fler intressenter bad om att få ta del av vår handbok. Vi var inbjudna talare tillsammans med dessa aktörer som berättade om sina arbeten inom funktionsnedsättningsområdet:

₋ Länsstyrelsen
₋ Forum Carpe
₋ FoUU enheten för Habilitering och Hälsa
₋ FoU nu
₋ FoU nordost
₋ Linköpings universitet
₋ Independent Living Institute
₋ SamMA-projektet
₋ Rätt stöd för mig

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!