Funktionsrättspodden: personcentrerad vård

Désirée Pethrus

I detta avsnitt diskuterar vi konceptet personcenterad vård. Vad är det och vad innebär arbetssättet för oss som patienter? Hur ser sambandet ut mellan personcentrerad vård och förra poddens tema, god och nära vård?

Med oss i studion har vi Désirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd på Region Stockholm.

Transkriberad textversion

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!