Årsmöte 2022 i ÅttiotvåAn!

Ordföranden Annika Hässler skär upp en tårtbit.

Den 16 maj 2022 höll Funktionsrätt Stockholms län vårt första fysiska årsmöte på länge – det senaste var 2019. Även om våra digitala möten har varit populära, med flera besöksrekord, var det många som var glada över att äntligen kunna ses på plats. Detta firade vi med tårta och kaffe i pausen! Årsmötesdeltagarna fick även möjlighet att spana in våra nyrenoverade lokaler, och ta en smygtitt på vår utställning Stolt funkis, som vi har vernissage för den 1 juni.

Tjarls Metzmaa, från Styrelsepost och Sveriges Blåbandsungdom, blev utsedd till årsmötesordförande. Han inledde mötet med de vanliga punkterna – där årsmötet godkände årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsmötet i full gång!

Nya medlemsföreningar!

Under mötet godkändes medlemsansökningar från två olika föreningar. Vi säger välkommen i Funktionsrättsfamiljen till Osteoporosföreningen i Stockholms län och till Glaukomföreningen i Stockholms län!

Motioner

Tre motioner hade kommit in till årsmötet. Den första kom från Föreningen för hörselskadade och döva barn och familjer (FHDBF) och handlade om hur Funktionsrätt Stockholms län informerar om bidrag och nomineringar till olika grupper. Det beslutades att anse motionen besvarad.

Den andra kom från Tandhälsoförbundet Distrikt Stockholm och Uppsala län (TF) som föreslog att Funktionsrätt Stockholms län ska verka för ett formaliserat samverkanråd med regionen inom tandvårdens område. Denna motion antogs.

Den tredje och sista motionen kom från Hörselskadades distrikt i Stockholms län (HRF), som föreslog att Funktionsrätt Stockholms län årligen ska ta fram en rankningslista som visar hur det är för personer med funktionsnedsättning att bo och verka inom olika kommuner i Stockholms län. Det beslutades att Funktionsrätt Stockholms län ska arbeta för att på något sätt uppfylla motionens önskemål.

Du kan läsa motionerna här: FHDBF:s motion och TF:s motion och HRF:s motion.

Ordförande Annika Hässler och mötesordförande Tjarls Metzmaa.

Utsedda förtroendevalda

Årsmötet hade också på sitt ansvar att utse förtroendevalda. Till styrelsen utsågs fyra ordinarie ledamöter, samt tre ersättare. De som utsågs var:

  • Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län (ordförande, ordinarie, omval)
  • Kristina Törnblom, Neuroförbundet (ordinarie, omval)
  • Maj-Britt Lind, Länsförbundet FUB i Stockholms län (ordinarie, omval)
  • Judith Berntsson, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland (ordinarie, omval)
  • Eva Flygare Wallén, Länsförbundet FUB i Stockholms län (ersättare, omval)
  • Rolf Eriksson, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län (ersättare, omval)
  • Christina Glasberg, Dyslexiförbundet Stockholms län (ersättare, nyval)

Sedan tidigare i styrelsen, med ett år kvar, är:

  • 1:a vice ordförande: Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening (ordinarie)
  • 2:a vice ordförande: Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län (ordinarie)
  • Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län (ordinarie)

Årsmötet utsåg även en förtroendevald revisorsersättare: Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, samt till valberedningen Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län, Berit Magaard, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, samt Johan Hedelin, Attention Stockholms län.

Vi vill rikta ett tack till alla som var på plats och bidrog till en trevlig kväll, och passa på att ge ett varmt välkomnande till våra nya medlemsföreningar, Osteoporosföreningen i Stockholms län och Glaukomföreningen i Stockholm!

När det är justerat publicerar vi protokollet på hemsidan.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!