Inför skydd mot hatbrott!

En kvinna sitter i en rullstol på ett somrigt torg

Vår motsvarighet på det nationella planet, Funktionsrätt Sverige, har skrivit en debattartikel i ETC om behovet av ett skärpt rättskydd mot hatbrott för personer med funktionsnedsättning. Artikeln är skriven tillsammans med Civil Rights Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter, Independent Living Institute, ILI och Brottsofferjouren.

I Funktionsrätt Sveriges valenkät svarar alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ja på frågan om de vill stärka lagstiftningen så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder.

Debattartikel: skydda funktionsnedsatta mot hatbrott

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!