Funktionsrättsbyrån erbjuder stöd och hjälp

Vad är funktionsrättsbyrån?

Motsvarigheten till Funktionsrätt Stockholms län på nationell nivå, Funktionsrätt Sverige, driver projektet Funktionsrättsbyrån. Dit kan vuxna personer med funktionsnedsättning vända sig för stöd och råd om att tillvarata sina rättigheter. Vi ställde några frågor till Pia Emanuelsson, som arbetar som kommunikatör och projektkoordinator på Funktionsrättsbyrån.

Vad är Funktionsrättsbyrån?

Funktionsrättsbyrån är en verksamhet med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter. Under tre år finansieras vi av Arvsfonden. Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning till vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi samlar kunskap om rådfrågorna i en databas utan personuppgifter. Utifrån databasen kan vi lära oss mer om olika strukturella hinder för tillgång till rättigheter och bedriva intressepolitisk strukturpåverkan.

Vem kan vända sig till er?

Vuxna med funktionsnedsättning från hela Sverige kan kontakta Funktionsrättsbyrån. Om man behöver hjälp av en anhörig för att ta kontakt går det också bra. Då kan anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.

Vad kan ni hjälpa till med?

Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik. Rådgivarna kan:
• informera om rättigheter och funktionsrätt
• hjälpa till att prioritera problem
• ge stöd i att förstå beslut och dokument från myndigheter
• hänvisa till andra som kan ge mer hjälp

Rådgivarna har inte möjlighet att träffa personer som söker råd och kan inte följa med på möten eller vara ombud i kontakt med myndigheter. Rådgivarna ger råd för att kunna söka stöd eller överklaga beslut, men kan inte skriva texten.

Varför startades Funktionsrättsbyrån?

Alltför ofta saknar personer med funktionsnedsättning rätt stöd och juridisk rådgivning om rättigheter. Det finns ett stort behov av sådant stöd och rådgivning runt om i landet. Funktionsrättsbyrån vill bygga upp och kunna erbjuda stöd till personer med funktionsnedsättning att kräva sina rättigheter.

Många personer med funktionsnedsättning måste ha kontakt med många olika aktörer för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det är ofta svårt för individer att veta vart de ska vända sig för att få hjälp med till exempel ansökningar och överklaganden.

Funktionsrättsbyrån startades för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning att utkräva sina rättigheter. Byrån ska också samla information om vilka hinder som finns i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Erfarenheterna från rådgivningen kommer att visa hur Sverige brister i att uppfylla funktionsrättskonventionen.

Kontakta Funktionsrättsbyrån

Rådgivningen kan kontaktas genom telefon eller e-post.
Telefon:  010-898 50 90
Funktionsrättsbyrån har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–15 och onsdagar klockan 9–11.  
E-post: kontakt@funktionsrattsbyran.se
Besök Funktionsrättsbyråns hemsida.

Vill du veta mer?

Funktionsrättsbyrån har anordnat flera webbinarier, som du kan ta del av på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

Tack Funktionsrättsbyrån för det viktiga jobb ni gör!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!