Ordförandestämma: vissa råd utsedda

Annika Hässler i röd tröja. På bordet framför henne ligger ordförandeklubban.

Den 3 oktober höll vi höstens första ordförandestämma. De stora beslutspunkterna var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper. Punkterna medförde långa diskussioner och många omröstningar. Tyvärr innebar det att ordförandestämman endast hann med delar av dagordningen.

Flera händer håller upp röstkort. Några personer längst fram i lokalen räknar antalet röster.
Ordförandestämman bjöd på flera omröstningar. Rösträknarna Monica Rosenblom (längst till vänster), Reumatikerföreningen, och Maria Guglielmeti, (längst till höger) IFS, håller koll på rösterna. I mitten väntar styrelsens Kristina Törnblom (till vänster) och Annika Hässler (till höger) på resultatet.

De beslut som fattades var att verksamhetsplanen för 2023-2024 godkändes och att styrelsen fick i uppdrag att planera inför medverkan på Järvaveckan 2023. Ordförandestämman utsåg även ledamöter till samverkansråden med regionstyrelsens politiker, regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Trafikförvaltningen. Övriga samverkansråd och grupper kommer att utses på kommande ordförandestämma den 28 november.

Protokollet lägger vi upp när det har justerats: https://funktionsrattstockholmslan.se/protokoll/

Beslutade samverkansråd 3 oktober 2022

Samverkansrådet med regionstyrelsens politiker: Annika Hässler (presidiet), Inge-Britt Lundin (presidiet), Lennart Håwestam (presidiet), Åse Johansson Kristiansen (FUB Stockholms Län), Agneta Österman Lindquist (Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län), Claes Stjernström (Reumatikerdistriktet i Stockholms län) samt Carina Pahl Skärlind (RBU Stockholm).

Samverkansrådet med regionledningskontoret: Annika Hässler (presidiet), Inge-Britt Lundin (presidiet), Lennart Håwestam (presidiet), Åse Johansson Kristiansen (FUB Stockholms Län), Agneta Österman Lindquist (Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län), Claes Stjernström (Reumatikerdistriktet i Stockholms län) samt Carina Pahl Skärlind (RBU Stockholm).

Samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Annika Hässler (styrelsen), Lennart Håwestam (Strokeföreningen i Stockholms län), Britt Bergh (Riksförbundet HjärtLung Stockholms län), Christer Monthan (Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm), Per Larsson (Attention Stockholm län), Christina Brännström (Neuro Stockholms Län), samt Peder Skarstedt (Blodcancerföreningen i Stockholms län).

Samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO): Annika Hässler (styrelsen), Lennart Håwestam (styrelsen), Kristina Törnblom (Neuro Stockholms Län), samt Lena Henricson (Afasiföreningen Stockholms Län).

Samverkansrådet med Trafikförvaltningen: Inge-Britt Lundin (styrelsen), Anders Lissegårdh (Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S), Birgitta Flognfeldt (Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S), Åsa Werner Attention (Attention Stockholm län), Fredrik Sandman (Afasiföreningen Stockholms Län), Maria Sverker (Neuro Stockholms Län), samt Mica Slätt (RBU Stockholm).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!