Inbjudan: Intressepolitisk utbildning

Vill du veta mer om hur du kan påverka politiken i Region Stockholm? Missade du förra årets uppskattade intressepolitiska utbildning med PR-byrån Westander? Vill du få verktyg att påverka Region Stockholm?

I oktober erbjuder Funktionsrätt Stockholms län våra medlemmar en kurs med fokus på intressepolitiskt arbete inom funktionsrättsfrågor gentemot Region Stockholm. Tanken med kursen är att ge er i medlemsföreningarna strategier och verktyg för att påverka regionens politiker och förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning i Stockholm.

Vi anordnar kursen tillsammans med PR-byrån Westander vid ett tillfälle, fredagen den 28 oktober.

Tid, plats och anmälan

Den 28 oktober, kl. 09.00-16.00.
Utbildningen sker över Teams.
Anmäl dig senast den 19 oktober.
OBS! Begränsat antal platser. Max en person per förening.

  • Eventuell tolk ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!
  • Dokumentering kan ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!