Ombyggnad på gång

Mot en orange himmel avtecknar sig en siluett av en byggkran, med flera hjälmprydda byggarbetare i förgrunden.

Vi stökar om lite på hemsidan nu i veckan. Förhoppningen är att göra innehållet lättare att hitta, med hjälp av en ny menystruktur. Vi tackar för tålamodet medan ändringarna pågår!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!