Pausad rampservicelösning

Pendeltågperrongen Stockholm City

Trafikförvaltningen har meddelat att den nya rampservicelösningen är uppskjuten på obestämd framtid. Därmed gäller de nuvarande reglerna för rampservice tills vidare. Funktionsrätt Stockholms län välkomnar beslutet att pausa förslaget. Detta eftersom MTR hittills inte har presenterat en hållbar lösning för bland annat rampservice.

Nuvarande regler (sl.se)

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!