Tips: enkät om föreningsliv under pandemin

ett digitalt möte syns på en laptop-skärm.

Just nu tycker Funktionsrätt Stockholms län till i Begripsams föreningsenkät om hur verksamheter inom funktionsrättsrörelsen påverkats av pandemin. Enkäten riktar sig till organisationer i hela landet. Vi uppmuntrar alla våra medlemsföreningar att besvara enkäten, som kommer att ge en bra överblick över hur pandemin påverkar verksamheter runt om i landet. Har din förening besvarat enkäten?

Till enkäten

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!