Internationella funktionsrättsdagen

Ett collage av olika inbjudningsbilder.

Visste du att den Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december? En av årets viktigaste dagar! Här kommer fyra tips på hur du kan uppmärksamma dagen!

 1. Fira med Funktionsrätt Stockholms län, 2 december
  Redan på fredag den 2 december kl. 8.30-9.30 välkomnar vi våra medlemsföreningar och förtroendevalda politiker i Region Stockholm att uppmärksamma Internationella Funktionsrättsdagen i våra lokaler på Sankt Göransgatan 82A. Läs inbjudan eller anmäl dig!
 2. Gå på forskningsseminarium, 2 december
  Den 2 december klockan 13.15-15.30 anordnar Marie Cederschiöld högskola ett forskningsseminarium med tema “Aktuell forskning om funktionshinder”. Under seminariet får du information om pågående forskning inom deras program MOD (Människovärde och delaktighet – om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning). Anmälan senast 25 november.
 3. Manifestera med RBU, 3 december
  Den 3 december anordnar en av våra medlemsföreningar RBU Stockholms län en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm under parollen Maxa Livet! Läs mer på stockholm.rbu.se
 4. Digital konferens – Nationell samling för delaktighet, 30 november och 1 december
  Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet bjuder in till digital konferens. Under två dagar delar de med sig av metoder och kunskap på hur arbete för ökad delaktighet kan bedrivas, och visar på goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderpolitiskt arbete. Konferensen vänder sig både till tjänstepersoner i regioner och kommuner, och civilsamhället. Anmäl dig här!

Fotot nere till höger: Marie Cederschiöld

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!