Våra synpunkter på RUFS 2050

Region Stockholm har nyligen påbörjat en process att arbeta om den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Vi har nu skickat in synpunkter till Region Stockholm genom att svara på deras enkät. Enkätens fokus var att utvärdera den nuvarande planen och komma med förslag till förbättringar. I detta skede ville de endast ha in övergripande kommentarer och vårt svar fokuserade naturligtvis på det breda funktionsrättsperspektivet och lyfte FKB. Att göra en funktionsrättskonsekvensbeskrivning är att göra rätt direkt! Regionens arbete med RUFS kommer fortlöpa fram till 2026 och under den tiden kommer det finnas två remisstillfällen där alla föreningar får chansen att skicka in specifika synpunkter.

Vårt enkätsvar (pdf)

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!