Nominera till grupper 2023-2026

En hand som håller i en penna vilar mot en bordsskiva. På bordet ligger flera pennor och ett skrivblock med texten nominera.

Nominera till Läkemedelskommittén, Utbildningsgruppen, samt Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga, senast den 15 januari. Råden kommer att utses på ordförandestämman den 13 mars 2023.

Bilaga:

Nomineringar ska innehålla:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • vilken grupp personen nomineras till
 • motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
 • namn på den som har nominerat

Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda den 15 januari. Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Grupper att nominera till

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är ett expertorgan där professionen diskuterar läkemedelsfrågor tillsammans med förtroendevalda. Här bör personer som ingår i kommittén besitta kunskaper i de frågeställningar som kan komma upp.

Ledamöter 2019-2022

 • Berit Magaard, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
 • Lars Björk, RBU i Stockholms län

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen har tagit fram anpassade metodstöd för medlemsföreningarna. Detta för att underlätta deras intressepolitiska arbete. Utbildningsgruppen gör utåtriktade verksamheter som till exempel att delta aktivt på Ambulansmässan och där hålla föredrag och att ta fram så kallade stödkort för ambulanspersonal.

Ledamöter 2019-2022

 • Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Styrelsen
 • Markus Blomqvist, Attention Stockholms län
 • Helena Lif, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
 • Gunilla Finnström, Afasiföreningen i Stockholms län
 • Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, Styrelsen
 • Marita Skoog Jacobson, Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län

Referensgruppen för barn, unga och deras nära anhöriga

En intern arbetsgrupp till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Gruppen har möte ungefär 8 gånger per år. I gruppen diskuteras gemensamma och övergripande frågor med fokus på barn, unga och deras närståendes perspektiv.

Ledamöter 2019-2022

 • Maj-Britt Lind, Länsförbundet FUB i Stockholms län, Styrelsen
 • Michael Lundquist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
 • Elisabeth Lagerqvist Nerpin, Stockholms Stamningsförening
 • Elin Olaisson, OCD-föreningen Stockholms län
 • Elsa Brunemalm, Stockholms Dövas Förening SDF
 • Lena Roos, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
 • Ewa Wodzynska, RBU i Stockholms län
 • Katharina Granström, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer FHDBF

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!