Nätverksträff för nätverket Hälsa för alla

Karin Aronsson står vid ett högt bord, några andra personer i lokalen sitter och lyssnar på henne prata.

Den 5 december hade Funktionsrätt Stockholms län en nätverksträff för alla som sitter i samverkansråd inom hälso- och sjukvårdsområdet. På mötet diskuterade vi de politiska förändringarna i Region Stockholm, och våra frågor och strategier för att arbeta intressepolitiskt. När vi pratade om hjärtefrågor nämndes bland annat jämlik vård, att personalen ska förutsättningar att göra ett bra jobb, ge en röst åt svaga grupper och bemötande i vården. Digitalisering i vården var en annan fråga som vi diskuterade. Ett förslag på strategier var att uppvakta politiker i nämnderna under nästa år, innan de har hunnit bli vana.  

Under mötet diskuterade vi även hur vi kan utveckla nätverksträffarna. Nätverket ska vara ett forum för att ta upp intressepolitiska frågor, utbyta kunskaper och kunna bjuda in gäster som föreläser. 

Representerar du Funktionsrätt Stockholms län i ett samverkansråd? Då hoppas vi att vi ses på nästa nätverksträff! 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!