Vad är Taltjänst?

Amanda Näslund ler stort. Hon har blont hår och en stickad tröja.

Funktionsrätt Stockholms län har blivit kontaktade av Taltjänst Stockholm. De vill nå ut till människor med funktionsvariationer som påverkar röst, tal eller språk. Därför ställde vi några frågor till Amanda Näslund, som arbetar som taltjänsttolk. Tjänsten tillhör Habilitering och Hälsa i Region Stockholm.

Vad är Taltjänst Stockholm?

Taltjänst är en tolkservice som erbjuder stöd i att kommunicera. Kommunikationsstöd innebär hjälp att tala, förstå vad andra personer säger, läsa eller skriva. Taltjänst kan följa med som kommunikationsstöd på olika möten ute i samhället, exempelvis vårdbesök eller möten med myndigheter. Man kan även träffa Taltjänst på mottagningen eller digitalt via videomöte eller telefonsamtal. Taltjänst anpassar kommunikationsstödet individuellt utefter behov. Det är kostnadsfritt att använda Taltjänst. Taltjänsttolkar har tystnadsplikt, agerar opartiskt och fattar inga beslut för tolkanvändarna. Taltjänst Stockholm har sin mottagning på Sabbatsbergs sjukhus på Olivecronas väg 5.

Vem har rätt att ta del av era tjänster?

Taltjänst riktar sig till vuxna personer med en funktionsnedsättning som påverkar rösten, talet eller språket, och som inte främst beror på hörselnedsättning. För att få stöd av Taltjänst Stockholm behöver man vara 18 år eller äldre.

Hur gör man för att ta del av Taltjänst Stockholms stöd?

Det behövs ingen remiss för att ansöka om Taltjänst. För att komma i kontakt med Taltjänst Stockholm kan man ringa, mejla eller skriva via 1177. Vissa personer tar hjälp av en anhörig eller vårdgivare för att ta första kontakten med Taltjänst. Vanligtvis bokas ett första möte tillsammans med två taltjänsttolkar där man får mer information om vad Taltjänst kan erbjuda samt möjlighet att informera om sig själv och sina behov. Utifrån det resonerar vi tillsammans kring vilket stöd som kan vara aktuellt för just dig.

Vad mer är bra att känna till om Taltjänst?

Taltjänst finns i ytterligare 5 regioner utöver Stockholm. Dessa är Region Halland, Region Uppsala, Region Örebro, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Taltjänst Stockholm jobbar inom hela Stockholms län. Bor man i en region som inte erbjuder Taltjänst kan man söka som utomlänspatient till en annan region.

Mer om Taltjänst Stockholm

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!