Bra att känna till som förtroendevald

Karin står intill en presentation som visas på en vägg. Hon håller en mikrofon. Framför henne sitter en publik och lyssnar.

Tips för dig i samverkansråd eller andra grupper

Nu har vi kommit en bit in på det nya året, och det innebär att allt fler samverkansråd och grupper kommer igång. Vid årsskiftet tillträdde Funktionsrätt Stockholms läns nya förtroendevalda i samverkansråden och grupperna. Den 12 januari anordnades därför en uppstartsträff för alla förtroendevalda som ska representera Funktionsrätt Stockholms län. Här följer en sammanfattning från kvällen!

Berit står och pratar med en mikrofon i handen. Framför henne sitter flera åhörare bänkade och lyssnar.
Handläggaren Berit Hagström håller igång diskussionerna.

Uppstartsmötet inleddes med en presentation av Funktionsrätt Stockholms läns är och vad vi jobbar med. Vi gjorde en kort genomgång av Region Stockholms politiska struktur, hur samverkan fungerar och vad som är på gång i regionen just nu. Efter att ha fyllt på med fika och kaffe hade vi gruppdiskussioner där vi pratade om vilka erfarenheter och förväntningar vi tar med oss in i samverkan. Vi pratade också om vad representanterna vill uppnå i samverkansråden.

Kvällen avslutades med ett panelsamtal med tre personer som har lång erfarenhet av samverkan; Börje Larsson, Claes Stjernström och Kristina Törnblom. De delade med sig av sina reflektioner och tips kring att vara representant i olika samverkansråd. De pratade bland annat om att timing är en viktig faktor för att lyckas och vikten av representation för att vara en stark röst tillsammans.

Bra att känna till som förtroendevald i ett samverkansråd

Underlag

Inför ett möte kan du få ta del av material som du ska läsa igenom. Det kan vara dokument, artiklar, remisser eller andra underlag som skickas ut för genomläsning.

Förmöten

Vanligtvis hålls någon form av förmöte inför ett samverkansråd. Här går vi igenom dagordningen och lägger upp hur vi ska driva frågorna i samverkansrådet. Inför mötena har vi ibland gemensamma förmöten tillsammans med våra samverkanspartners DHR Region Stockholm och SRF Stockholm Gotland, som har samverkansavtal med Region Stockholm precis som Funktionsrätt Stockholms län.

Huvudmöte

Själva samverkansmötet där vi träffar politiker, tjänstepersoner eller andra aktörer som vi samverkar med. Som förtroendevald i samverkansråd med Region Stockholm har du vanligtvis rätt till ett arvode.

Anteckningar

Efter möten får du minnesanteckningar. Genom att läsa dem kan vi hjälpas åt kontrollera att dokumentationen stämmer överens med det som sagts på möten.

Kansliet

De intressepolitiska handläggarna på Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att stötta förtroendevalda i att vara så bra förberedda innan, under och efter samverkansråden som möjligt. Det går alltid bra att kontakta oss!

Tack till alla våra förtroendevalda, tillsammans skapar vi förändring!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!