Unik kraftsamling för hälsa!

En lång rad med människor sitter tillsammans med armarna om varandras ryggar och spanar ut mot det stora vattendraget framför dem och kullar och berg som avtecknar sig mot horisonten.

Hälsa är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Vem har tillgång till god hälsa? Och varför finns det skillnader? Många begränsas på grund av fördomar om funktion men också om kön, etnicitet, sexualitet och mycket mer. För att hitta lösningar som inkluderar alla vill vi skapa möjligheter att kroka arm över organisationsgränser.

Den 6 mars anordnar vi en nätverksträff för alla som verkar inom civilsamhället i Stockholms län. Välkommen till ett viktigt tillfälle att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och hitta nya samarbeten!

Upplägg

17.30 Inledning
17.45 Panelsamtal
18.15 Fika
18.30 Mingelaktiviteter

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, Vilhelm Ekensteen
Den 6 mars 2023, kl. 17.30-19.30

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!