Internationella kvinnodagen 2023

En grupp kvinnor rör sig leende genom stan.

Idag den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Personer med funktionsnedsättning ses ofta som en homogen grupp, därför är det viktigt att också ha ett jämställdhetsperspektiv på funktionsrättsfrågor. Kvinnor med funktionedsättning är särskilt utsatta för våld i nära relationer. Jämställdhetsmyndigheten skriver i sin rapport från 2020 också att var femte kvinna med funktionsnedsättning har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom*. Det kan vi inte acceptera!

På Funktionsrätt Stockholms län strävar vi efter ökad jämställdhet inom alla våra områden. Vi uppmanar alla som arbetar för ökad jämställdhet att involvera ett funktionrsättsperspektiv på jämställdhetsfrågor.

*Jämställdhetsmyndighetens rapport “Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet” från 2020.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!