Skrivelse om försenade bidrag

En mängd mynt väller ut ur en glasburk, som lagts på sidan.

Regionstyrelsen återremitterade den 14 februari förslaget om hur bidrag för intressepolitisk verksamhet 2023 ska fördelas. Vi välkomnar återremitteringen av förslaget, så att beredningen görs konsekvent och likvärdigt och i enlighet med riktlinjerna. Tyvärr innebär detta att besked och utbetalning av bidragen kommer att försenas. Det är mycket negativt för samtliga föreningars intressepolitiska arbete.

Vi har med anledning av detta gjort en skrivelse, där vi begär att regionstyrelsen planerar in ett extra möte så snart som möjligt, för att besluta om det intressepolitiska bidraget. Vi vill se ett beslut före nästa inplanerade regionstyrelsemöte den 4 april, samt en snabb hantering av utbetalningarna.

Läs hela skrivelsen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!